روز عرفه

روز عرفه، روز رویش گلستان رحمت، روز نگین انگشتری ذی الحجه و روز دعا و استجابت دعا است.گروه پزشمان سلامت و زیبایی گلاریس از شما مردم عزیز التماس دعا برای شفائ همه بیماران دارد.